Loading...

งานจัดแสดงสินค้า

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

BIC Chemical Group is a part of the exhibition "VIETSTOCK 2016 EXPO & FORUM" held from 19-21 October, 2019 at Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), Ho Chi Minh City, Vietnam.

ภายในงานเราได้เปิดตัว บริษัท บิ๊ค เคมิคอล เวียดนาม จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนสินค้าและพร้อมจัดจำหน่ายในประเทศเวียดนามแล้ว ทั้งสินค้ากลุ่มยาสัตว์ พรีมิกซ์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ภายในงานทุกท่านได้พบกับทีมผู้บริหาร ทีมขายและการตลาด ทีมวิชาการ ทีมสัตวแพทย์ ประจำสำนักงานประเทศเวียดนาม ที่คอยต้อนรับและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เราขอขอบพระคุณทุกเสียงตอบรับที่ดีที่ทุกท่านให้ความสนใจในสินค้าของทางกลุ่มบริษัทฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีเช่นนี้ในงานแสดงสินค้าครั้งต่อไป

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM

VIETSTOCK 2016 EXPO&FORUM