Loading...

สายธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ, ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้ บริษัทในเครือ บริษัท บิ๊ค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 จากการค้นคว้าและพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

พร้อมทั้งจุดมุ่งหมายในการควบคุมและกำจัดโรคระบาดรวมถึงปัญหามลภาวะอื่นๆ ภายในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ในระดับต่างๆ ผลิตภายใต้ระบบมาตรฐาน GMP และ ISO 9001: 2015 เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับมาตรฐานการจัดการ มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

กำลังการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อต่อปี
ชนิดน้ำ
3000000
ลิตร / ปี
ชนิดผง
100
ตัน / ปี