Loading...

สายธุรกิจยาสัตว์

โรงงานผลิตยาสัตว์ บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการผลิตยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์คุณภาพสูง ภายใต้ตราสินค้าของตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำตลาดธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผสานการออกแบบที่ทันสมัยบนพื้นที่กว่า 23.5 ไร่ ด้วยระบบการผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ PIC/S GMP (EU-GMP)

อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก นอกจากนี้เราได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 70 ล้านบาทเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเคมีและห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐาน ISO /IEC 17025:2017 จึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเรารับได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบและห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ทำให้โรงงานผลิตยาสัตว์ของ

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านการผลิตยาสัตว์ในประเทศไทย ที่ผลิตยาในระดับพรีเมี่ยมมากกว่า 100 รายการสำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ครอบคุลมทั้งยาในกลุ่มนอน-เพนนิซิลลิน เพนนิซิลลินและเซฟาโลสปอริน ในทุกรูปแบบยา ทั้งยาผง ยาน้ำ ยาฉีด ยาเม็ด ยาครีมและขี้ผึ้งเพื่อรองรับการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

โดยคำนึงถึงระบบไหลเวียนของอากาศซึ่งสร้างและบริหารตามมาตรฐาน PIC/S GMP Grade A หรือ ISO 14644 Class 5 ทั้งสินค้ากลุ่มยาฉีดและไม่ใช่ยาฉีด โดยระบบอากาศไหลเวียนจะจัดการกับสิ่งปนเปื้อน กระจายและหมุนเวียนอากาศสะอาด รักษาแรงดันอากาศและคัดกรองอนุภาคในอากาศให้เป็นตามมาตรฐาน ซึ่งสามารถคัดกรองอนุภาคในอากาศได้มากถึง 99.95% นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ตามระดับความสะอาดออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงอาคารผลิตที่มีการติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลตามเวลาจริงเพื่อเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมขณะดำเนินการผลิต นอกจากนี้ ในส่วนของการฆ่าเชื้อและอบแห้งบรรจุภัณฑ์สำหรับยาฉีดมีการติดตั้งอุปกรณ์รุ่นใหม่ เป็นระบบอุโมงค์ซึ่งจะร่นเวลาฆ่าเชื้อและอบแห้งบรรจุภัณฑ์จาก 3 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 5 นาที และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า

โรงงานมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับการผลิต ตั้งแต่น้ำที่จะนำมาใช้ผลิตยาฉีดไปจนถึงน้ำเพื่อการล้างภาชนะ โดยจะต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างหมดจดตามมาตรฐาน USP 42-NF37 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำที่นำมาใช้ผลิตต้องมีระดับจุลชีพ และสารที่เป็นสาเหตุของการเป็นไข้ในระดับที่ต่ำที่สุด ระบบท่อน้ำเพื่อการผลิตยาเป็นแบบท่อสแตนเลสระดับเดียวกับที่ใช้ในวงการเภสัชกรรมคนและการปลูกถ่ายอวัยวะ มีการติดตั้งและเชื่อมโดยระบบ Orbital Welding ซึ่งเรียบเสมอ ไม่มีรอยต่อ ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย

ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพได้นำเครื่อง U-HPLC มาใช้เพื่อความแม่นยำและลดเวลาการตรวจวิเคราะห์ กระบวนการผลิตจะมีการสอบทานในทุกรายละเอียด รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาใช้ มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้กำกับดูแลการผลิต มีการตรวจสอบการผสมทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

ด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทฯวางระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่าสินค้าที่ผลิตจากโรงงานสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ยากลับมาจนถึงแหล่งวัตถุดิบ

กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มนอน-เพนนิซิลิน
ยาผง
5000
ตัน / ปี
ยาฉีด
4800000
ขวด / ปี
ยาน้ำ
1000000
ลิตร / ปี
ยาเม็ด
25
ตัน / ปี
ยาครีมและขี้ผึ้ง
10
ตัน / ปี
กำลังการผลิตต่อปี ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ซีฟาโลสปอรินส์
ยาผง
2000
ตัน / ปี
ยาฉีด
1200000
ขวด / ปี
ยาเม็ด
15
ตัน / ปี